Vil du opdateres på kommende kurser?
Se docenten.dk og tilmeld dig nyhedsbrevet.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi
– Fra analyse til intervention


13-dages træning med afsluttende certificeringsproces
v/ Susan Hart & Marianne Bentzen

13-dages træningen henvender sig til psykologer, psykoterapeuter, psykiatere, sundhedsplejersker og andre, der har ansvar for psykoterapeutiske, pædagogiske og personlighedsudviklende processer med mennesker i alle aldre.
Formålet med træningen er en oplæring i at foretage en systematisk vurdering af følelsesmæssige kompetencer og skabe interventionsplaner til nærmeste udviklingszone ud fra den neuroaffektive kompasmodel og neuroaffektive analysemodel. Træningen afsluttes med én dags certificering i den neuroaffektive analysemodel ved scoring af fire videofilm.

Klik her for mere information (docenten.dk)

 

Tid: Næste hold starter i september 2019
Sted: Café Florent, Roskilde
Pris:
Prisen pr deltager for efteruddannelsesforløbet: 25.500,- kr. ekskl. moms.
Prisen pr deltager for certificeringsmodulet: 10.000,- kr. ekskl. moms.
(Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage)
Tilmelding: docenten.dk
Ved tilmelding betales et depositum på 4.000,-kr. ekskl. moms.
Tilmeldingsfrist og betaling af restbeløb: Senest 3 måneder inden efteruddannelsens start. Tilmeldingen er først gyldig ved indbetaling af depositum.

Forældre på alle strenge – få musikken til at spille

Otte dages oplæring i at blive træner i Forældre på alle strenge.

Forældretræningsprogrammet er baseret på neuroaffektiv udviklingspsykologi og henvender sig til:

  • Sundhedsplejersker, pædagoger og andre faggrupper, der har kontakt med forældre, der ønsker at støtte deres børn i at udvikle og forbedre basale færdigheder og kontaktformer.
  • Professionelle, der til daglig arbejder med familiebehandling, hvor programmet kan bruges som supplement til den mere dybtgående familiebehandling
  • Professionelle der arbejder med plejefamilier

Forældretræningsprogrammet retter sig mod forældre, der ønsker at støtte deres børn i at udvikle og forbedre deres følelsesmæssige- og sociale kompetencer.

Klik her for mere information - forældrestrenge.dk

Klik her for mere information om kommende kurser (docenten.dk)

NUSSA
- Et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram

For 3-12 årige børn, der handler om at opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem struktureret leg.

NUSSA er en forkortelse for Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret
Social Aktivitet og kommer af nogle af de elementer, som det udviklingsbaserede børnegruppeprogram er inspireret af.

NUSSA har neuroaffektiv udviklingspsykologi som teoretisk forståelsesramme og legeprogrammet er inspireret fra alverdens lege, som har fokus på strukturerede lege, der kan øge emotionelle og sociale kompetencer. 

Det udviklingsbaserede børnegruppeprogram kan benyttes af lærere og pædagoger, der har fx inklusion for øje og kræver et oplæringskursus på i alt 7 dage, fordelt over 4 måneder.

Klik her for mere information - nussa.dk

Klik her for mere information om kommende kurser (docenten.dk)