Mit navn er Susan Hart. Jeg dimitterede som cand. psych. fra Københavns Universitet i januar 1988, og har siden da arbejdet som psykolog indenfor både voksen, børne- og familieområdet.

Ud fra min praksiserfaring har jeg haft en pionertrang til at forstå menneskets følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale udvikling, og hvordan vi som mennesker balancerer og udvikler os gennem både ressourcer og sårbarheder. Det har været en evig længsel for mig, at finde løsninger på, hvordan vi har mulighed for at udvikle vores ressourcer gennem de ressourcefyldte mennesker vi møder på vores vej og herigennem få mulighed for at støttes igennem eventuelle både relationsskabte- og livstruende traumer.

Jeg har derfor siden midt i 1990’erne udviklet NeuroAffektiv Udviklingspsykologi som et ”landkort” eller navigationsredskab til at forstå menneskets personlighedsudvikling. Med andre ord, hvad der bedst støtter os, uanset alder, for at vi kan bevare psykisk balance, når vores selvreguleringsfærdigheder og mestringsstrategier trues, og hvordan vi udvikler psykisk resiliens til at klare de udfordringer, som vi mennesker dagligt udsættes for.

Jeg er klinisk psykolog og specialist godkendt af Dansk Psykologforening i psykoterapi og børnepsykologi og supervisorgodkendt i børnepsykologi.

I 2002 begyndte jeg at afholde seminarer og kurser i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi og jeg har siden da afholdt foredrag og kurser såvel i Danmark og Norge.

For at holde mit fag ved lige har jeg i mindre omfang haft gruppesupervision af psykologer og andre faggrupper både i forhold til vurdering og intervention.

I disse år vægter jeg efteruddannelser og certificering i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier og i NeuroAffektiv Psykoterapi; sidstnævnte i samarbejde med psykoterapeut Marianne Bentzen.

   

Vil du hører Susan Hart introducerer dig til neuroaffektiv udviklingspsykologi?!