Mit navn er Susan Hart. Jeg dimitterede som cand. psych. fra Københavns Universitet i januar 1988, og har siden da arbejdet som psykolog indenfor både voksen, børne- og fa-milieområdet. Jeg er klinisk psykolog og specialist godkendt af Dansk Psykologforening i psykoterapi og børnepsykologi og supervisorgodkendt i børnepsykologi.

I 2002 begyndte jeg at afholde seminarer og kurser og i dag består mit virke hovedsaglig af foredrags- og kursusvirksomhed over hele landet samt gruppesupervision af psykologer og andre fag-grupper.

I løbet af efteråret 2014 forventes to nye publikationer. Den ene bog har den foreløbige tittel ”Inklusion, leg og NeuroAffektiv Udvikling”, som handler om, hvordan man igennem børnegrupper generelt kan øge børns medfølelse og empatievne. I dag tales der meget om inklusion i folkeskolen, uden der tages stilling til, hvad der skal til, for at de sårbare elever kan rummes.

Der er rundt omkring i verden akkumuleret en stor viden om, hvordan børn udvikler kompetencer i fællesskaber. Første kapitel er skrevet af Colwyn Trevarthen og Jaak Panksepp omkring vigtigheden af børns leg. De følgende kapitler består af for-skellige gruppelegsmetoder skrevet af forskellige forfattere. Forfatterne er bl.a. Marianne Bentzen og Christine Lakoseljac-Andreasen, Bonnie Goldstein og Pat Ogden fra USA, Ulla Holck og Stine Lindahl Jacobsen fra Danmark, Amber Gray fra USA, Eldbjørg Wedaa fra Norge, Phyllis Rubin og Marlo Winstead fra USA, Alé Duarte fra Brasilien, Dorothea Rahm fra Tyskland, Helle Jensen fra Danmark og Serena Potter fra England.

I mange år har der været en efterspørgsel efter letlæselige bøger om NeuroAffektiv Udvik-lingspsykologi. Derfor udkommer der i løbet af efteråret 3 små bøger med casebeskrivel-ser om børn med forskellige tilknytningsmønstre. Titlerne på de ”3 små” er henholdsvis ”Makro- mikroregulering”, ”Fra tilknytning til mentalisering” og ”De neuroaffektive kompasser”.

Derudover er jeg sammen med 13 psykologer i samarbejde med Hogrefe i gang med at udvikle en test, der skal kunne beskrive en udviklingsprofil over 4-12 årige børns følelsesmæssige og relationsmæssige kompetencer, og som vil kunne påpege relevante behandlingstiltag indenfor nærmeste udviklingszone. Vi forventer at have testen klar til vinter 2015 og vi har netop fået patent på navnet Emotional Develoment Scale (EDS). Vi har ligeledes startet udviklingen af testen i forhold til 0-4 årige og forventer i løbet af foråret at starte med udvikling af testen til teenagere og voksne.

Jeg er ligeledes sammen med Marianne Bentzen og leder af Københavns Kommunes familiecenter i Suhmsgade Dorte Bærentzen i gang med at udvikle et forældretræningsprogram ”Forældre på alle strenge”, som forventes færdigudviklet i efterår 2014.

Endelig er jeg medudvikler af et lille kususudbyder firma, Docenten.dk (www.docenten.dk), der skal udbyde kurser indenfor NeuroAffektiv Udviklingspsykologi og ligeledes tilbyde efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier.

I disse år har jeg intensiveret mit samarbejde med Marianne Bentzen, som jeg afholder kurser og efteruddannelser med i NeuroAffektiv Psykoterapi. Vi har oprettet hjemmesiden NAP, som står for NeuroAffektiv Personlighedsudvikling (www.neuroaffekt). I efteråret 2014 opstarter vi, sammen med 4 ledertrænere, NeuroAffektiv Ledelse. Derudover har jeg et samarbejde med Cand. Psych. Rikke Schwartz omkring Team for Børnepsykologiske undersøgelser, hvor vi superviserer autoriserede psykologer i at udarbejde forældreevne- og børnepsykologiske undersøgelser.

I 2006 udgav jeg to bøger om neuroaffektiv udviklingspsykologi på Hans Reitzels Forlag, under navnene ”Hjerne, samhørighed, personlighed” og ”Betydningen af samhørighed”. Både "Hjerne, samhørighed, personlighed" og "Betydningen af samhørighed" er begge oversat til svensk og udgivet på Gleerups forlag i 2008. I 2008 udkom "Hjerne, samhørig-hed, personlig" på engelsk under navnet "Brain, Attachment, Personality" på forlaget Kar-nac. "Betydningen af samhørighed" udkom på engelsk i efteråret 2010 under navnet "The Impact of Attachment" på Norton's series of Interpersonel Biology.

I 2008 udgav jeg "Fra interaktion til relation - tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore & Fonagy" sammen med Rikke Schwartz også på Hans Reitzels Forlag. Denne bog er både oversat til svensk og norsk.

I september 2009 udgav jeg en "light" version af bøgerne fra 2006 med titlen "Den følsomme hjerne" på Hans Reitzels Forlag. Denne bog er ligeledes oversat til norsk.

I august 2011 udkom antologien "Neuroaffektiv Psykoterapi - med børn" og i januar 2012 udkom antologien "Neuroaffektiv Psykoterapi - med voksne". I foråret 2011 udgav jeg en antologi om "Dissociationsfænomener". Alle publikationer er på Hans Reitzels Forlag. I efteråret 2012 udkom antologien ”Ledelse mellem hjerne og hjerte – om mentalisering og neuroaffektivt lederskab”, som jeg har redigeret sammen med erhvervskonsulent Henrik Hvilshøj.

I efteråret 2013 udkom bogen ”Jagten på de nonspecifikke faktorer i psykoterapi” som jeg har skrevet sammen med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen om, hvad det er i psykoterapi med børn, der skaber forandringsprocesser. Derudover udkom ligeledes en bog, som jeg har redigeret sammen med cand. psych. Rikke Schwartz, nemlig ”Barnet og dets relationelle miljø”, om tilknytningsbaserede psykologiske vurderingsmetoder.

Siden 1994, hvor jeg for første gang blev introduceret for den nyeste hjerneforskning, har jeg sat mig ind i de strukturer i hjernen der danner grundlag for vores følelsesliv og personlighed og ladet denne nye viden gå i dialog med udviklingspsykologien, som bl.a. beskrevet af John Bowlby og Daniel Stern. Teorien, som jeg har givet betegnelsen "NeuroAffektiv Udviklingspsykologi", er igennem årene blevet viderebearbejdet og udvikles til stadighed.

Efter endt uddannelse i 1988 tog jeg en 4-årig uddannelse som krops- og gestaltterapeut på GI i København.

Jeg har i perioden 1989-1998 arbejdet i Slagelse Kommune, de første 3 år i socialforvaltningen med psykologarbejde der bl.a. vedrørte supervision af sagsbehandlere og daginstitutioner og samtaler med forskellige klientgrupper.

Fra 1992 var jeg med til at opstarte kommunens familiedagbehandlingscenter og var leder indtil 1998, hvorefter jeg fik arbejde på børnepsykiatrisk afdeling, Gentofte Amtssygehus.

I 2000 nedsatte jeg mig som privatpraktiserende psykolog, og har i tidens løb superviseret mange forskellige fagpersoner Derudover har jeg i mindre omfang påtaget mig opgaver, som fx børnepsykologiske undersøgelser, individuel- og parterapi, børnesamtaler og familieterapi.