Du er velkommen til at kontakte mig på:
sh@susanhart.dk

Cand.Psych., PhD Susan Hart har arbejdet som psykolog indenfor både voksen, børne- og familieområdet, i både kommunalt regi og i børnepsykiatrien. I 2018 modtog hun sin Ph.D. grad på Ålborg Universitet. Derudover er hun specialistgodkendt af Dansk Psykologforening i psykoterapi og børnepsykologi og supervisorgodkendt i børnepsykologi. I 2016 modtog hun Gyldendals Formidlingspris for sin mange publikationer på Hans Reitzels Forlag. I løbet af perioden har Susan Hart enten været hovedforfatter, medforfatter eller redaktør til 15 publikationer, og hun har skrevet en række artikler til fagblade og peer-reviewed artikler. En del af publikationerne er oversat og udgivet i Norge, Sverige, England, USA og Tyskland. Hun har ligeledes siden 2002 afholdt seminarer, kurser, foredrag og keynotes i neuroaffektiv udviklingspsykologi i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland Schweiz, Italien, Slovenien, USA og Australien. For ca. fem år siden tog hun initiativ til at starte et mindre kursusudbyderfirma Docenten.dk, for at formidle neuroaffektiv udviklingspsykologi og relaterede emner.

Ud fra den neuroaffektive forståelse har hun været med til at udvikle to gruppetræningsforIøb: Nemlig et børnegruppetræningsprogram til 3-12-årige børn - NUSSA og et forældregruppetræningsprogram til udvikling af forældrekompetencer og pædagogtræning - Forældre på alle strenge. Derudover har hun udviklet vurderingsmetoder ud fra den neuroaffektive forståelse: I samarbejde med Hogrefe Ltd. har hun været igangsætter af udviklingen af Emotional Developmental Scale (EDS), som forventes færdigudviklet i 2019 for 4-12 årige børn. I samarbejde med Marianne Bentzen har hun udviklet den Neuroaffektive analyse, som blev færdigudviklet i 2018.

Derudover har hun været med til at udvikle Emotional Mentalizing Scale (EMS), som sammen med den strukturerede samspilsobservation Marschack Interaction Method of Psychometrics (MIM-P) bliver lanceret i 2019 og som alle er vurderingsmetoder, som blev anvendt i hendes PhD.

Ud fra sin praksiserfaring har hun de sidste 30 år haft en pionertrang til at forstå menneskets følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale udvikling, og hvordan vi udvikler mestrings- og selvreguleringskompetencer i forhold til temperament, følelser og humør. Dette bragte hende midt i 1990’erne sammen med psykoterapeut Marianne Bentzen, der var en stor støtte i forbindelse med udviklingen af neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er en teoretisk forståelsesramme til at forstå menneskets personlighedsudvikling. Den er udviklet ud fra en integration af udviklingspsykologi, traumeforskning, tilknytningsteori, hjerneforskning og evolutionspsykologi. Denne forståelsesramme gør det muligt at forstå, hvordan vi gennem ressourcefyldte mennesker, har mulighed for at overvinde tidlige traumer. Endvidere peger den på, hvordan man kan tilrettelægge interventionsplaner ud fra nærmeste følelsesmæssige udviklingszone for udvikling af følelsesmæssige kompetencer og psykisk resiliens uanset biologisk alder og status.


   

Vil du høre Susan Hart introducerer dig til neuroaffektiv udviklingspsykologi?!